Monday, September 05, 2005

Flere bøker om norsk rock

Norsk rock i bokform er populært som aldri før. Musikk har tidligere omtalt Jan Eggums bokverk "Norsk populærmusikk 1905-2005". Nå viser det seg at musikkjournalist Martha Breen lager bok om kvinner i norsk rock. Den er planlagt utgitt våren 2006. Omtrent på den tiden kommer også Per Kristian Olsen med sin bok om norsk rocks historie. Olsen var programskaperen bak en av NRK TVs viktigste kulturserier "Norsk rock". Disse kommer i tillegg til at Bodøs pop og rock artister blir å finne i bokform, også det før sommeren 2006.

I tillegg til dette har Musikk nevnt før at Aasen gir ut bok om Jokke. Flere andre bøker kommer også. Jon Vidar Bergan skriver Kunnskapsforlagets nye oppslagsverk over internasjonale pop og rock artister. Tar vi med de sedvanlige romanene som innholder rockeband eller tar utgangspunkt i rock musikk på ymse vis, kommer bokhyllene til å øke med en god meter før man ser midnattssolen igjen.

Av Tore Stemland

1 comment:

Emily Santiago said...

Blog is informative . Dont't stop. I'm sure you'd be interested in How to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.