Monday, September 18, 2006

Norsk pop og rock leksikon på web

Jan Eggum & Co sitt "Norsk pop & rock leksikon" fra i fjor er nå gratis på nettet. Du finner søkemotoren her. Flere av innsigelsene i anmeldelsen herMusikk er ikke tatt til følge, andre er blitt rettet opp. Den mest alvorlige feilen er biografien på Blues Basement som er en katastrofe og i heldigste fall revisjonisme i et ubevist øyeblikk, i værste fall ren historieforfalskning. Problemet er at det oppsettet som det står i nettartikkelen (og boken) startet bandet IKKE gjorde det. Det var en rekke musikere innom før det oppsetet så dagens lys. Dette oppsetet debuterte heller ikke som Blues Basement.

Når slike feil får stå etterlater det en utrygghet på alle de andre artiklene. Man klarer ikke å riste av seg "kan man stole på dette" følelsen. Troverdighet er en dyd av nødvendighet for at et slik oppslagsverk skal fungere. Derfor burde man ha rettet opp feilene fra i går mens man hadde mulighet til det. Så kan man si at det er vanskelig å finne ut hva og hvem og hvordan med tilfellet Blues Basement. Det er bare tull. Man kunne tatt kontakt med lokalhistorikere, sett i litteratur som er utgitt (ett oppslagsverk over Bodøs pop og rock samt godt beskrevet i Årbok og i en rekke artikler i lokalpressen osv), tatt kontakt med fagpersonell på området osv. Når de ble advart burde de ha reagert. Det er bare å håpe at noen ser nødvendigheten av å rette opp feilene nå. For et slikt nettbasert leksikon er noe vi alle kan være enig om er til det beste for Norsk pop og rock.

Av Tore Stemland

No comments: