Tuesday, June 14, 2005

Reggae fanzine fra Tromsø

">Robert Dyrnes kjent fra selskaper som Underground Records, Yellow Snow og Fuckin North Pole Records og diverse festivaler er igang med nytt prosjekt. Nå har han startet reggaefanzine som har planlagt å komme med første nummer 1 august 2005.

Av Tore Stemland

No comments: